Khiết Hầu Đan

– Giảm Ho gió, ho khan, ho đàm

– Giảm Viêm họng, viêm họng hạt

– Giảm Viêm amidan, amidan hốc mủ

– Giảm Viêm phế quản, nhiễm trùng họng

Danh mục: